Fakta dan Angka

Fakta dan Angka

Jumlah Pelanggan

4. 8  JUTA

Jumlah Tuntutan Dibayar

RM3. 1  BIL

Premium Bertulis Kasar

RM11.4 BIL

Keuntungan Sebelum Cukai

RM909.7 JUTA

Jumlah Aset

RM52.8 BIL

*Sah sehingga Disember 2021

Laporan Kewangan

Di Etiqa, kami mengutamakan kejelasan dan ketelusan. Sila muat turun dan lihat laporan kewangan kami di bawah.

TahunEntitiJenis LaporanMuat Turun
2022Etiqa Family Takaful BerhadInterim
2022Etiqa General Insurance BerhadInterim
2022Etiqa General Takaful BerhadInterim
2022Etiqa Life Insurance BerhadInterim
2022Maybank Ageas Holdings BerhadInterim
2021Etiqa Family Takaful BerhadPenuh
2021Etiqa Family Takaful BerhadAbridged
2021Etiqa Family Takaful BerhadInterim
2021Etiqa General Insurance BerhadPenuh
2021Etiqa General Insurance BerhadAbridged

Maklumat Dana / Lembaran Fakta Dana

Dana Bebas / Diuruskan Sendiri, Dana Terurus dan Jaminan Modal Premier

TajukKategoriMuat Turun
Etiqa Family Takaful Berhad 2018Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Life Insurance Berhad 2018Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Family Takaful Berhad 2019Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Life Insurance Berhad 2019Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Family Takaful Berhad 2020Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Life Insurance Berhad 2020Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Life Insurance Berhad 2021Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Family Takaful Berhad 2021Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Family Takaful Berhad 231122Harga Dana Harian
Etiqa Life Insurance Berhad 231122Harga Dana Harian