Prestasi Dana

Maklumat Dana / Lembaran Fakta Dana

Dana Bebas / Diuruskan Sendiri, Dana Terurus dan Jaminan Modal Premier

TajukKategoriMuat Turun
Etiqa Family Takaful Berhad 2018Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Life Insurance Berhad 2018Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Family Takaful Berhad 2019Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Life Insurance Berhad 2019Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Family Takaful Berhad 2020Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Life Insurance Berhad 2020Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Life Insurance Berhad 2021Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Family Takaful Berhad 2021Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Tahunan
Etiqa Family Takaful Berhad 220323Harga Dana Harian
Etiqa Life Insurance Berhad 220323Harga Dana Harian